Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy w Gudowie

Do Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Gudowie dzieci przyjmowane są na podstawie:       

  • orzeczenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o potrzebie zajęć rewalidacyjno–wychowawczych dla dzieci z niepełnosprawnością w stopniu głębokim  
  • orzeczenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym z niepełnosprawnością sprzężoną
  • wniosku zgłoszenia dziecka do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Gudowie (pobierz_wniosek)

W przypadku dzieci realizujących obowiązek szkolny i obowiązek nauki niezbędne jest trójstronne porozumienie między rodzicem, OREW oraz dyrektorem szkoły macierzystej.

TERAPIA I WYŻYWIENIE DZIECI SĄ BEZPŁATNE!

tel: 94 363 25 86

W przypadku jakichkolwiek pytań, dotyczących przyjęcia Państwa dziecka do placówki,
prosimy o kontakt osobisty w naszej siedzibie bądź telefoniczny.