Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy w Wałczu

Do Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w  Wałczu dzieci przyjmowane są na podstawie:       

  • orzeczenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o potrzebie zajęć rewalidacyjno–wychowawczych dla dzieci z niepełnosprawnością w stopniu głębokim;
  • orzeczenia Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym z niepełnosprawnością sprzężoną;
  • wniosku zgłoszenia dziecka do Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno -Wychowawczego w Wałczu (pobierz_wniosek)


W przypadku dzieci realizujących obowiązek szkolny i obowiązek nauki niezbędne jest trójstronne porozumienie między rodzicem, OREW oraz dyrektorem szkoły macierzystej.   

TERAPIA I WYŻYWIENIE DZIECI SĄ BEZPŁATNE!

tel: 531 842 569

W przypadku jakichkolwiek pytań, dotyczących przyjęcia Państwa dziecka do placówki,
prosimy o kontakt osobisty w naszej siedzibie bądź telefoniczny.