Niepubliczna Szkoła Przysposabiająca do Pracy

Do Szkoły Przysposabiającej do Pracy przyjmowani są uczniowie kończący gimnazjum i szkołę podstawową z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

  • wniosek zgłoszenia dziecka do Szkoły Przysposabiającej do Pracy (pobierz_wniosek)

Dzięki wykwalifikowanej kadrze specjalistów oraz bogatej ofercie zajęć terapeutycznych i rewalidacyjnych dzieci mają szansę nauczyć się :

  • autonomicznego i aktywnego dorosłego życia,

  • rozwijania umiejętności komunikowania się,

  • prostych umiejętności zawodowych w zakresie gospodarstwa domowego, szycia, ogrodnictwa, prac biurowych, sporządzania posiłków, fryzjerstwa. 

TERAPIA I WYŻYWIENIE DZIECI SĄ BEZPŁATNE!