RZĄDOWY PROGRAM AKTYWNA TABLICA

Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Prof. Marty Bogdanowicz w Gudowie bierze udział w Rządowym programie rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna Tablica”. Dofinansowanie zakupu sprzętu w ramach Programu umożliwi wykorzystanie nowoczesnych technik terapeutycznych, opartych o najnowocześniejsze osiągnięcia informatyczne, w codziennej pracy z uczniem. Poprawi to zarówno efekty pracy z uczniem, jak również rozwinie umiejętności nauczycieli i terapeutów  w stosowaniu tych technik.

Założenia programu Aktywna Tablica

Korzystanie z nowoczesnego sprzętu, pomocy dydaktycznych i narzędzi do terapii pozwala wprowadzić do szkoły zindywidualizowane podejście do uczniów, dostosować formę nauczania do każdego ucznia, a w przypadku ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – zastosować nowoczesne techniki w procesie diagnozy, terapii oraz uczenia się. Podniesienie kompetencji oraz poszerzenie wiedzy o możliwościach urządzeń cyfrowych w konsekwencji będzie miało wpływ na dalszy rozwój poznawczy i społeczny uczniów. Zakłada się, że podjęcie kompleksowych działań, w tym również o charakterze diagnostycznym i terapeutycznym, znacząco wpłynie na poziom i jakość kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Jednym z powszechnych efektów wprowadzania nowych technologii na zajęciach szkolnych jest wzrost zainteresowania uczniów lekcją i poznanymi treściami oraz wzmocnienie motywacji do nauki, w związku z czym długofalowym zadaniem Programu będzie wypracowanie trwałych rezultatów w tym zakresie. Szkoły, w których uczą się uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, to również beneficjenci, którzy dostrzegają wagę programu „Aktywna tablica” oraz potrzebę wykorzystywania nowych technologii w procesie dydaktycznym. W opinii nauczycieli uczniowie ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi są grupą, która realnie korzysta z wprowadzania na zajęciach technologii informatycznych, w tym ekranów dotykowych.

Podziel się ze znajomymi

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp

Zobacz więcej na Facebooku: