Adam Bluj

Neurologopeda

Wykształcenie: 

 • Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna.
 • Edukacja, rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną i rewalidacja osób upośledzonych.
 • Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Szczecinie, Wydział Administracji i Nauk Społecznych ,Specjalizacja: Logopedia
 • Neurologopedia z elementami SI

Kursy i certyfikaty:

 • Ocena Neurologopedyczna noworodka / niemowlęcia – warsztaty praktyczne z pacjentami – dr Mira Rządzka
 • Miofunkcja diagnoza i stymulacja u noworodków i niemowląt – dr Mira Rządzka
 • Ocena funkcjonalna traktu ustno – twarzowego. Mioterapia – podejście autorskie – mgr Ewelina Mendala – Kwoczek
 • Model wykorzystywania AAC w praktyce edukacyjnej szkół oraz rodzin dzieci ze złożonymi potrzebami komunikacji.
 • Ocena efektywności – porozumiewanie się, wyznaczanie celów terapeutycznych, opracowywanie sposobów polepszających efektywność porozumiewania się użytkowników AAC blok I, II, II – dr Magdalena Grycman
 • Komunikacja Alternatywna i Wspomagająca. Teoria i praktyka – mgr Edyta Tyszkiewicz
 • Coughdrop jako narzędzie w komunikacji – mgr Edyta Tyszkiewicz
 • Attention Autism TM Programme 2 Day Training – Gina Davies Autism centre
 • “Dlaczego płaczę, Dlaczego krzyczę ?” – Przylądek Dobrej Nadziei Adrian Borowik
 • „Zabawa Inspirująca Rozwój” – Przylądek Dobrej Nadziei Adrian Borowik
 • Ankyloglossia u noworodków i niemowląt. Diagnoza i terapia – dr Mira Rządzka
 • Wczesna diagnostyka i stymulacja logopedyczna u noworodków i niemowląt – dr Mira Rządzka
 • Od jedzenia, połykania i oddychania do mówienia – rola funkcji pokarmowych w rozwoju mowy. Dr Marzena Machoś
 • Guguhopla od zabawy do mówienia. Od samogłoski do zdania obrazkowo – literowego. Dr Marzena Machoś.
 • Niemowlak u logopedy. Dr Marzena Machoś.
 • Nie patrzy, nie słucha, nie mówi. Od czego zacząć? Trening bazowych umiejętności komunikacji. Dr Marzena Machoś.
 • Neurorehabilitacja traktu ustno – twarzowego. Dr Emilia Mikołajewska.
 • Elastyczny terapeutyczny taping w logopedii i neurologopedii wg Esther de Ru. Dr Martyna Brychcy.
 • I i II st. Stymulacji Bazalnej Profesora A. Frohlich’a. Teresa Wysocka.
 • Trudne zachowania „czyli co? Jak skutecznie wspierać osoby z autyzmem.
 • Zrozumieć autyzm w ujęciu HANDLE.
 • Terapeuta orofacjalny.
 • Terapeuta karmienia.
 • „Metody integracyjne w pracy z grupą, czyli wprowadzenie do pedagogiki zabawy”
 • „Diagnoza Profilu Rozwojowego Młodzieży i Osób Dorosłych – komputerowy program do diagnozy młodzieży i osób dorosłych o specjalnych potrzebach edukacyjnych”
 • Kurs dla kierowników wycieczek szkolnych.
 • Terapia behawioralna dzieci i młodzieży z autyzmem (i niepełnosprawnością intelektualną).
 • „Diagnoza i Konstrukcja Programu Edukacyjno – Terapeutycznego z wykorzystaniem programu EDU-4 XXL – stopień II”
 • „Terapia ręki – II stopień”
 • „Alternatywne i wspomagające sposoby porozumiewania się dzieci niemówiących”
 • „Edukacja uczniów niemówiących, używających alternatywnych i wspomagających sposobów porozumiewania się (AAC) – II stopień”
 • Szkolenie: „Dookoła świata. Pedagogika zabawy w pracy z osobami z upośledzeniem umysłowym. Cz. I.”
 • „Little room” w stymulacji rozwoju małych dzieci ze sprzężoną niepełnosprawnością
 • 3-modułowy kurs bazowy z zakresu Stosowanej Analizy Zachowania
 • „Rozwijanie komunikacji werbalnej u osób ze spektrum autyzmu”
 • Poziom podstawowy i średniozaawansowany kursu Systemu Językowo -Migowego
 • Kurs doskonalący METODA DOBREGO STARTU – część teoretyczna i część praktycza
 • Kurs II st. Lider Metody Ruchu Rozwijającego W. Sherborne

Doświadczenie zawodowe:

Nazywam się Adam Bluj i od 9 lat pracuję w Ośrodku Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczym w Gudowie wspierając dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Kiedy zaczynałem swoją drogę w tej placówce szybko okazało się, iż jest to moje powołanie. Na przestrzeni tych wszystkich lat miałem możliwość prowadzić grupy przedszkolne, a także byłem wychowawcą starszych dzieci, aż przyszedł taki moment w moim życiu gdzie moja uwaga skierowana została na terapię indywidualną. Od 5 lat jestem czynnym logopedą, od pół roku neurologopedą pracując z dziećmi od pierwszych chwil od ich urodzenia, oraz dorosłymi. Moją największą pasją i wyzwaniem zawodowym są dzieci przedwcześnie urodzone dlatego aktualnie mój rozwój zawodowy skierowany jest właśnie na najmniejszych pacjentów. Nieustannie poszerzam swoją wiedzę i zdobywam kwalifikacje uczestnicząc w kursach i szkoleniach by móc jak najlepiej wspierać zarówno dzieci jak i ich rodziców. Sam jestem rodzicem 2,5 letniego synka Jasia i doskonale wiem jak wygląda proces rozwoju takich szkrabów oraz problemów napotykanych w trakcie. W pracy staram się jak najbardziej wykorzystać swoje doświadczenie, dążąc do tego by moi mali pacjenci stali się szczęśliwi poprzez powrót do zdrowia i równowagi. Podczas terapii często sam staję się dzieckiem by zrozumieć moich pacjentów i aby oni czuli się jak najlepiej zaopiekowani i bezpieczni.