Agnieszka Kamińska

Nauczyciel

Wykształcenie:

 • Terapeuta Zajęciowy
 • Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna (studia licencjackie)
 • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną                         (studia podyplomowe)
 • Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z terapią korekcyjno-kompensacyjną    (studia magisterskie)


Kursy i certyfikaty:

 

 • „Terapia ręki – I ii II stopień”
 • „Alternatywne i wspomagające sposoby porozumiewania się dzieci niemówiących”
 • „Edukacja uczniów niemówiących, używających alternatywnych i wspomagających     sposobów porozumiewania się (AAC) – II stopień”
 • „Syndrom FASD – możliwości diagnostyczne i terapeutyczne”
 • „Zimowe inspiracje w przedszkolu”
 • Kurs I st. Metody Ruchu Rozwijającego W. Sherborne
 • „Little room” w stymulacji rozwoju małych dzieci ze sprzężoną niepełnosprawnością
 • 3-modułowy kurs bazowy z zakresu Stosowanej Analizy Zachowania
 • „Rozwijanie komunikacji werbalnej u osób ze spektrum autyzmu”
 • Kurs doskonalący METODA DOBREGO STARTU – część teoretyczna
 • Kurs doskonalący METODA DOBREGO STARTU – część praktyczna
 • Kurs systemu Językowo- Migowego  poziom podstawowy
 • Kurs systemu Językowo- Migowego  poziom średniozaawansowany
 • Szkolenie z zakresu metody Snoezelen- Sali Doświadczania Świata
 • Kurs dla kierowników wycieczek szkolnych
 • Kurs podstawowy Stymulacji Bazalnej  do pracy z osobami z głęboką niepełnosprawnością 

 

Doświadczenie zawodowe:

Od 8 lat mam przyjemność pracowania z dziećmi i młodzieżą z głęboką niepełnosprawnością z wielorakimi ograniczeniami: słuchowymi, wzrokowymi, ruchowymi          i intelektualnymi. Praca z nimi okazała się moim powołaniem. Sprawia mi wiele satysfakcji           i radości. Znam i prawidłowo dobieram formy i metody pracy, osiągam zaplanowane cele. Często poszukuję nowatorskich form i metod pracy. Oprócz dostępnych, stosuję środki dydaktyczne wykonane samodzielnie; wzbogacam swój warsztat pracy. Dbam również                   o wystrój sali. Chętnie dzielę się swoim doświadczeniem zawodowym, udzielam pomocy innym nauczycielom poprzez udostępnianie swoich scenariuszy zajęć oraz pomocy dydaktycznych. Cieszę się sympatią i autorytetem swoich wychowanków i ich rodziców oraz opiekunów prawnych.