Beata Strzałkowska

Fizjoterapeuta

Nazywam się Beata Strzałkowska. Od 15 lat pracuję, uczę się i szkolę po to, aby móc jak najlepiej pomagać tym najmłodszym i tym nieco starszym pacjentom. Studia magisterskie na kierunku fizjoterapii ukończyłam w 2011 roku w Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Bydgoszczy. Od tego czasu podążam za nową wiedzą aby starać się coraz bardziej skutecznym terapeutą. Moja praca jest moją pasją z którą codziennie realizuję swoje zawodowe marzenia. Prywatnie jestem mamą dwóch fantastycznych córek i szczęśliwą żoną. Lubię aktywności na świeżym powietrzu i spędzanie wolnych chwil z najbliższymi.

 

Kursy i szkolenia

 • NDT-Bobath Basic 
 • NDT- Bobath Baby 
 • Zastosowanie kinezjologii rozwojowej wg Vojty u niemowląt, dzieci, młodzieży z zaburzeniami ruchowymi” – część A
 • Integracja Sensoryczna I i II stopień
 • Diagnoza i terapia SI małego dziecka 
 • Elastyczny terapeutyczny taping w pediatrii 
 • Procesy samoregulacji niemowląt. Sensoryczny aspekt w rozwoju dziecka do 1 roku życia
 • Rehabilitacja w zaburzeniach rozwojowych niemowląt od 0-12 miesięcy
 • Wczesna interwencja. Elementy diagnozy i terapii dziecka w wieku 0-12 miesięcy z zaburzonym rozwojem psychoruchowym
 • Dziecko z hipotoią – ocena funkcjonalna i terapia
 • Fizjoterapia Dziecka Ryzyka
 • Instruktor Masażu Shantala i Masażu Shantala Body Touch®
 • Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa
 • Terapia ręki u dzieci z problemami neurologicznymi
 • Neurorozwojowa diagnoza i terapia dzieci z łagodnymi zaburzeniami sensorycznymi i posturalno motorycznymi (zaburzenia mechanizmu antygrawitacyjnego)
 • Neurorozwojowe usprawnianie dzieci z różnymi typami wzmożonego napięcia mięśniowego
 • Anatomia palpacyjna narządu ruchu
 • Szkolenie dla personelu medycznego – Cele i możliwości wykonywania terapii oddechowej z małym dzieckiem
 • Terapia integracji sensorycznej w pracy z dzieckiem autystycznym
 • Nadpobudliwość psychoruchowa a integracja sensoryczna
 • Analiza Chodu w mózgowym porażeniu dziecięcym – warsztaty
 • Zaopatrzenie ortopedyczne stosowane u dzieci z zaburzeniami funkcjonowania układu nerwowego – warsztaty 
 • Stymulacja Bazalna ® koncepcji Profesora A Frohlich’a – Kurs pogłębiający
 • Stymulacja Bazalna ® koncepcji Profesora A Frohlich’a – Kurs podstawowy
 • Techniki wspierające emocjonalny rozwój dziecka od 3 roku życia – warsztaty 
  •     Metoda malowania dziesięcioma palcami R. Show
  •     Metoda symboli dźwiękowych B Kai
  •     Techniki relaksacyjne wg. H. Temla
 • Handl – kurs podstawowy
 • Szkolenie Kinezjologii Edukacyjnej Brain Gym ®
 • Stymulacja rozwoju dzieci z wykorzystaniem Metody Weroniki Sherborne
 • Szkolenie Sala doświadczania świata jako sposób na stymulację rozwoju zmysłów
 • Wstęp do sensoplastyki  – warsztaty 
 • Animator zabaw dziecięcych 
 • Werbosensomotoryka
 • Instruktor Nordic Walking