Elżbieta Mazurek

Nauczyciel

Wykształcenie:

 • Pedagogika: Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z terapią korekcyjno-kompensacyjną- studia magisterskie,
 • Pedagogika w zakresie edukacja wczesnoszkolna- studia licencjackie,
 • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (Oligofrenopedagogika)- studia podyplomowe.

Kursy i certyfikaty:

 • Lider Metody Ruchu Rozwijającego wg Weroniki Sherborne
 • Kurs I st. Metody Ruchu Rozwijającego wg Weroniki Sherborne
 • Kurs doskonalący METODA DOBREGO STARTU – część teoretyczna
 • Kurs doskonalący METODA DOBREGO STARTU – część praktyczna
 • Kurs kierowników wycieczek szkolnych
 • Kurs- System Językowo-Migowy- poziom podstawowy
 • Kurs- system Językowo- Migowy- poziom średniozaawansowany
 • Kurs podstawowy Stymulacji  Bazalnej koncepcji profesora A. Fröhlich’a do pracy
  z osobami z głęboką niepełnosprawnością
 • 3-modułowy kurs bazowy z zakresu Stosowanej Analizy Zachowania
 • „Metody i formy stymulacji sensorycznej w rewalidacji osób upośledzonych umysłowo”
 •  „Edukacja uczniów niemówiących, używających alternatywnych i wspomagających sposobów porozumiewania się (AAC) – II stopień”
 • „Terapia ręki”- I i II stopień
 • „Alternatywne i wspomagające sposoby porozumiewania się dzieci niemówiących”
 •  „Little room” w stymulacji rozwoju małych dzieci ze sprzężoną niepełnosprawnością
 • „Rozwijanie komunikacji werbalnej u osób ze spektrum autyzmu”
 • Metoda Snoezelen – Sala Doświadczania Świata
 •  „Metody integracyjne w pracy z grupą, czyli wprowadzenie do pedagogiki zabawy”
 •  „Terapia dziecka z autyzmem i pokrewnymi zaburzeniami w oparciu o teorię uczenia się AUTYZM I CO DALEJ?”
 •  „Kształcenie i rozwijanie mowy dzieci z autyzmem”
 •  „Strategie radzenia sobie z wybuchem agresji impulsywnej u dziecka”
 • „Ćwiczenia przygotowujące do nauki czytania i pisania dla dzieci w wieku przedszkolnym”
 •  „Dookoła świata. Pedagogika zabawy w pracy z osobami z upośledzeniem umysłowym. Cz. I.”
 •  Arteterapia- plastyka, teatr, muzykoterapia, choreoterapia.

Doświadczenie zawodowe:

W codziennej pracy z grupą realizuję podstawę programową obowiązującą w Szkole Przysposabiającej do Pracy oraz napisany przeze mnie plan dydaktyczny.

Jestem osobą sumienną i punktualną. W trakcie zatrudnienia ani jednego dnia nie przebywałam na zwolnieniu lekarskim. Nie uchylam się przed dodatkowymi zajęciami
i obowiązkami. Prowadzę statystyki wyjazdowe oraz nadzoruję wyjazdy podopiecznych wszystkich placówek  m.in. na hipoterapię. Wykonuję dekoracje korytarza szkolnego wraz
ze zmianami pór roku. 

Z osobami z niepełnosprawnością pracuję już osiemnasty rok, z czego na stanowisku wychowawcy w obecnej placówce ponad pięć lat. Praca, którą wykonuję jest dla mnie wyzwaniem. Nauczyła mnie cierpliwości, empatii oraz pokory wobec życia. Wciąż zagadką są dla mnie umysły moich podopiecznych. Cieszę się, że na mojej drodze spotkałam właśnie takie osoby, z którymi dane jest mi przebywać na co dzień. Mam nadzieję, że moja osobowość ma pozytywny wpływ na moich młodych dorosłych, a może i inne dzieci,
z którymi mam styczność.