Ewelina Małocha

Nauczyciel

Wykształcenie:

 

 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza 
 • Kształcenie zintegrowane w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej
 • Oligofrenopedagogika i rewalidacja osób upośledzonych

Kursy i certyfikaty:

 

 • Kurs EEG-Biofeedback I stopnia
 • Kurs EEG-Biofeedback II stopnia
 • Lider Metody Ruchu Rozwijającego W. Sherborne
 • Kurs I st. Metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne
 • Doskonalenie zawodowe nauczyciela – warsztat muzyczny – „Jak się bawić z dziećmi, aby pokochały sport i muzykę”; warsztat plastyczny – „Świętujemy razem w szkole i przedszkolu”; warsztat teatralny – „Mały Wielki Teatr” – II Edycja Maratonu Artystycznego
 • „Diagnoza Profilu Rozwojowego Młodzieży i Osób Dorosłych – komputerowy program do diagnozy młodzieży i osób dorosłych o specjalnych potrzebach edukacyjnych”
 • „Diagnoza i Konstrukcja Programu Edukacyjno – Terapeutycznego z wykorzystaniem programu EDU-4 XXL – stopień II”
 • „Terapia ręki – I i II stopień”
 • „Alternatywne i wspomagające sposoby porozumiewania się dzieci niemówiących”
 • „Syndrom FASD – możliwości diagnostyczne i terapeutyczne”
 • „(A)utyzm. (S)eksualność. (D)ylematy. Od dzieciństwa do dorosłości. Od psychoedukacji do budowania związków.”
 • Szkolenie: „Zimowe inspiracje w przedszkolu”
 • „Little room” w stymulacji rozwoju małych dzieci ze sprzężoną niepełnosprawnością
 • 3-modułowy kurs bazowy z zakresu Stosowanej Analizy Zachowania
 • Kurs doskonalący METODA DOBREGO STARTU – część teoretyczna
 • Kurs doskonalący METODA DOBREGO STARTU – część praktyczna
 • Szkolenie „ Praktyczne aspekty organizacji oferty podmiotów świadczących usługi terapeutyczne z elementami budowania zespołu pracowniczego” – forma zdalna
 • Kurs podstawowy – Stymulacja Bazalna.
 • Szkolenie z zakresu Metody Snoezelen.
 • Podstawowy kurs Systemu Językowo- Migowego.
 • Szkolenie- Rozwijanie komunikacji werbalnej u osób ze spektrum autyzmu.
 • Kurs dla kierowników wycieczek szkolnych.
 • Szkolenie – Rehabilitacja medyczna w schorzeniach nerwowo-mięśniowych.
 • Kurs z zakresu funkcjonowania sekretariatu firmy oraz organizacji pracy biurowej i praktycznych umiejętności samodzielnego prowadzenia biura i organizacji pracy dyrektora. 

Doświadczenie zawodowe:

W swojej pracy zawodowej wykazuję się pracowitością i  kreatywnością. Zawsze kiedy wiem, że dziecko MOŻE -dążę do tego aby  potrafiło coś „ PONAD „ poziom, który powinno osiągnąć  – to taki mój Mały Wielki Cel. Uwielbiam prowadzić zajęcia ruchowe i dość często zmieniać aktywności. Swoje zajęcia zazwyczaj planuje popołudniami bo zawsze potrzebuję czegoś INNEGO niż tylko pomoce dydaktyczne , które posiadam w klasie. W zajęciach staram się wykorzystywać różne materiały tak aby cieszyły oko dziecka. Dobrze czuję się tu gdzie jestem dlatego wciąż jestem pozytywna 😊 ale to dzięki Moni, koleżance, która pełni funkcję drugiego Wychowawcy – Terapeuty w naszej grupie – bo świetnie się z nią dogaduje a to jedna z cegieł składających się na sukces naszych dzieci. Czasem bywam  trochę chaotyczna, ale to akurat wpływa na pozytywną stronę zajęć-  przechodzę wówczas od NICZEGO w COŚ fajnego. Nie lubię ……. gdy ktoś dezorganizuje mi zajęcia.

Pracuję na tym stanowisku 6 lat i praca nieustannie jest moją pasją a dzieci inspiracją.