Ewelina Mielczarek

Nauczyciel

 

Wykształcenie: 

 • 2002 do 2005 -licencjat – specjalność Doradztwo społeczne, Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie,
 • 2005-2007– studia magisterskie –  specjalność Pedagogika ogólna, kierunek Pedagogika, Uniwersytet Szczeciński, Wydział Humanistyczny w Szczecinie,
 • 2006-2007 – studia podyplomowe specjalność Pedagogika Specjalna                  z Kształceniem Integracyjnym, Uniwersytet Szczeciński, Wydział Humanistyczny,
 • 2008 – studia podyplomowe – Oligofernopedagogika, Uniwersytet Szczeciński, Wydział Humanistyczny,
 • 2008-2009 – studia podyplomowe– przedmiot Muzyka, Uniwersytet Szczeciński, Katedra Edukacji Artystycznej w Szczecinie,
 • 2014-2015- studia podyplomowe  – Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne- kształcenie zintegrowane
 • 2019- studia podyplomowe – przygotowanie pedagogiczne- Wyższa Szkoła Nauk Pedagogicznych w Warszawie Instytut studiów podyplomowych (Filia Lubsko)
 • 2020 studia podyplomowe – Doradztwo zawodowe Wyższa Szkoła Nauk Pedagogicznych w Warszawie Instytut studiów podyplomowych (Filia Lubsko)

Kursy i certyfikaty:

 • Warsztaty arteterapeutyczne organizator Atelier 77
 • Rada szkoleniowa- „Muzyka dla smyka” organizator Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA
 • Kurs kierowników wycieczek szkolnych organizator Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli W Szczecinie
 • Warsztaty metodyczne „Muzykalne przedszkolaki”- Aktywność muzyczna wg Systemu Carla Orffa
 • Metody integracyjne w pracy z grupą czyli wprowadzenie do pedagogiki zabawy
 • Kurs I St. Metody Ruchu Rozwijającego W. Sherborne prowadzony przez Dariusza Okrzesika
 • Lider Metody Ruchu Rozwijającego W. Sherborne
 •  „Diagnoza Profilu Rozwojowego Młodzieży i Osób dorosłych o specjalnych potrzebach edukacyjnych”
 • Diagnoza i Konstrukcja Programu Edukacyjno- Terapeutycznego z wykorzystaniem programu EDU-4XXL stopień II
 • Szkolenie „Dookoła świata”. Pedagogika zabawy w pracy z osobami z upośledzeniem umysłowym” Cz. I.
 • Szkolenie „ Edukacja uczniów niemówiących, używających Alternatywnych i Wspomagających Sposobów porozumiewania się (AAC)
 • 3- modułowy kurs bazowy z zakresu Stosowanej Analizy Zachowania
 • „Rozwijanie komunikacji werbalnej u osób ze spektrum autyzmu”
 • Kurs doskonalący Metoda Dobrego Startu część teoretyczna i praktyczna
 • Kurs języka migowego- poziom podstawowy i poziom średniozaawansowany
 • Kurs podstawowy Stymulacji Bazalnej

 

Doświadczenie zawodowe:

Od 2004 r. do 2012 r. pracowałam  w Ośrodku Rehabilitacyjno- Edukacyjno- Wychowawczym w Radowie Wielkim na stanowisku opiekuna,  następnie muzykoterapeuty i finalnie wychowawcy-terapeuty.  Od 2013 r. pracuję w Przedszkolu „Tęczowa Kraina”  w Gudowie na stanowisku wychowawca- terapeuta. W trakcie moich 17 lat pracy cały czas kontynuowałam naukę, która pozwoliła mi  zdobyć odpowiednie wykształcenie i kwalifikacje potrzebne w tym zawodzie. Uczestniczyłam również w wielu szkoleniach, dzięki którym stale uzupełniałam swój warsztat pracy. Obecnie jestem wychowawcą grupy „0” roczne przygotowanie przedszkolne. Moje przedszkolaki to żywiołowi, ciekawi świata mali ludzie.  Są moją codzienną motywacją do działania i sprawiają, że żaden dzień w pracy nie jest taki sam. Bardzo lubię muzykę, potrafię śpiewać, tańczyć i grać na keyboardzie. Cieszę się, że poza byciem wychowawcą mam możliwość prowadzenia również zajęć muzycznych. To jest moja pasja. Gdy wchodząc do grupy na zajęcia widzę uśmiech, zadowolenie, radość na twarzach dzieci to daje mi największą motywację i inspirację do kolejnych wyzwań, zabaw i zajęć. Jest to niesamowite doświadczenie, każdy postęp, mały sukces dziecka jest najważniejszy. Bez względu na to w jakim stopniu jest niepełnosprawnie. Wieloletnie doświadczenie w pracy zarówno z dziećmi jak i młodzieżą  w różnym stopniu niepełnosprawną nauczyło mnie przede wszystkim cierpliwości i elastyczności w prowadzeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych. „Nasze dzieci” potrzebują tak niewiele – uśmiechu, przytulenia, wysłuchania. Z kolei my tak wiele możemy otrzymać w zamian. Akceptacja i zaufanie ze strony dziecka niepełnosprawnego jest naprawdę niesamowitym przeżyciem. Jestem dumna z tego, że się nie poddaję, że codziennie z radością witam dzieci, że moja praca przynosi pozytywne efekty terapii.

Jest to miejsce, w którym realizuje się zawodowo, to mój drugi dom.