Greta Motyl

Nauczyciel

Wykształcenie:

2015 r. – Koszalińska Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych, studia podyplomowe, kierunek Oligofrenopedagogika i rewalidacja osób upośledzonych,

2015 r. – Koszalińska Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych, studia podyplomowe, kierunek Przygotowanie pedagogiczne- pedagogika szkolna,

2011 r. – Akademia Pomorska w Słupsku, studia drugiego stopnia, kierunek Pedagogika o specjalności praca socjalna,

2009 r. – Akademia Pomorska w Słupsku, studia pierwszego stopnia, kierunek Pedagogika o specjalności praca socjalna.

 

Kursy i certyfikaty :

2020 r. – Dziecko z autyzmem w przedszkolu i szkole,

2020 r. – Pedagogika Marii Montessori- edukacja i terapia,

2019 r. – Dyskalkulia- diagnoza i terapia,

2019 r. – Dziecko z ADHD w przedszkolu i szkole,

2018 r.- Kurs Systemu Językowo- Migowego,

2018 r. – Szkolenie Snoezelen- Sala Doświadczania Świata,

2018 r. – Metoda Dobrego Startu, część teoretyczna i część praktyczna,

2018 r. – Szkolenie „Rozwijanie komunikacji werbalnej u osób ze spektrum autyzmu”,

2017 r. – 3-modułowy kurs bazowy z zakresu Stosowanej Analizy Zachowania,

2017 r. – Szkolenie „Little room” w stymulacji rozwoju małych dzieci ze sprzężoną niepełnosprawnością,

2017 r. – Warsztaty metodyczne „Logofigle”- ćwiczenia logopedyczne stymulujące rozwój mowy dziecka,

2017 r.- Szkolenie „Edukacja uczniów niemówiących, używających alternatywnych i wspomagających sposobów porozumiewania się (AAC)”,

2017 r.- Warsztaty metodyczne “Dookoła świata. Pedagogika zabawy w pracy z osobami z upośledzeniem umysłowym. Cz.I”,

2015 r. – Kurs dla kierowników wycieczek szkolnych,

2015 r. – Szkolenie „Diagnoza Profilu Rozwojowego Młodzieży i Osób Dorosłych- komputerowy program do diagnozy i osób dorosłych o specjalnych potrzebach edukacyjnych”,

2015 r. – Kurs Metoda Ruchu Rozwijającego wg Weroniki Sherborne (poziom II),

2015 r. – Szkolenie Terapia Ręki I i II stopień,

2015 r.- Szkolenie Alternatywne i wspomagające sposoby porozumiewania się dzieci niemówiących,

2015 r. – Szkolenie „Diagnoza i Konstrukcja Programu Edukacyjno- Terapeutycznego EDU-4- stopień II”,

2013 r. Warsztaty metodyczne „Metody integracyjne w pracy z grupą, czyli wprowadzenie do pedagogiki zabawy”,

2013 r. – Kurs doskonalący „Metoda Ruchu Rozwijającego wg Weroniki Sherborne” (poziom I).

 

Doświadczenie zawodowe:

Jestem absolwentką studiów magisterskich na kierunku Pedagogika w specjalności praca socjalna. Głównym motywem wyboru kierunku studiów była wewnętrzna potrzeba pomagania innym ludziom.

Kilaka lat temu pojawiła się możliwość  odbycia stażu, a następnie podjęcia pracy w OREW w Gudowie, gdzie poznałam specyfikę pracy z dzieckiem niepełnosprawnym. Zachęciło mnie to do poszerzania wiedzy na temat  niepełnosprawności na co pozwoliły mi liczne kursy i szkolenia doskonalenia zawodowego oraz ukończenie studiów podyplomowych z Oligofrenopedagogiki.

Obecnie pracuje na stanowisku wychowawca-terapeuta. Każdego dnia dbam o bezpieczeństwo dzieci oraz wspieram ich rozwój mając przy tym na uwadze zróżnicowany poziom intelektualny i psychoruchowy wychowanków.