Halina Węsierska

Pomoc nauczyciela

Wykształcenie:

 

 • Terapeuta zajęciowy

 

Kursy i certyfikaty:

 

 • “Dookoła świata. Pedagogika zabawy w pracy z osobami z upośledzeniem umysłowym”
 • “Ruch Rozwijający wg Weroniki Sherborne I stopień”
 • “Ruch Rozwijający wg Weroniki Sherborne II stopień”
 • “VII Międzyuczelniana Konferencja Dzień Mózgu”
 • “Poziom podstawowy Systemu Językowo-Migowego”
 • “Praktyczny wymiar arteterapii w pracy z dziećmi i młodzieżą – I”
 • “Praktyczny wymiar arteterapii w pracy z dziećmi i młodzieżą – II”
 • “Kierownika wycieczek szkolnych”
 • “Pierwsza pomoc przedmedyczna”
 • “LOGOFIGLE – ćwiczenia logopedyczne stymulujące rozwój mowy dziecka”
 • “LOGOGŁOSKI – ćwiczenia i zabawy logopedyczne przygotowujące do prawidłowej realizacji głosek”
 • “Zabawa z muzyką klasyczną jako czynnik stymulujący rozwój muzyczny dziecka”
 • “Muzyczna koncepcja w edukacji matematycznej”
 • “Pierwsza pomoc przedmedyczna”

Doświadczenie zawodowe:

Nazywam się Halina Węsierska. Od 5 lat jestem opiekunem na oddziale przedszkolnym “Tęczowa Kraina” w Gudowie. Posiadam kwalifikacje w zawodzie Terapeuta Zajęciowy.  Wraz z wychowawcami na mojej grupie wprowadzamy swobodną i przyjazną atmosferę, w której odnajdzie się każdy z naszych podopiecznych. Pomagam dzieciom w codziennym funkcjonowaniu aby stawiały kolejne, samodzielne kroki. Podczas zajęć jestem wsparciem dla dzieci oraz staram się je nakierowywać przy wykonywanych działaniach.