Karolina Sutkiewicz – Sitarz

Nauczyciel

Wykształcenie:

 

  • licencjat: Pedagogika resocjalizacyjna- 2011r.
  • magister: Pedagogika ogólna- 2013 r.
  • Oligofrenopedagogika i rewalidacja osób upośledzonych -2014r.,
  • Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne – kształcenie zintegrowane- 2016r.,
  •  Przyroda w szkole, 
  • Terapia zajęciowa z arteterapią.

 

Kursy i certyfikaty:

 • Lider Metody Ruchu Rozwijającego W. Sherborne
 • Kurs I st. Metody Ruchu Rozwijającego W. Sherborne
 • Doskonalenie zawodowe nauczyciela – warsztat muzyczny – „Jak się bawić z dziećmi, aby pokochały sport i muzykę”; warsztat plastyczny – „Świętujemy razem w szkole i przedszkolu”; warsztat teatralny – „Mały Wielki Teatr” – II Edycja Maratonu Artystycznego
 • „Diagnoza Profilu Rozwojowego Młodzieży i Osób Dorosłych – komputerowy program do diagnozy młodzieży i osób dorosłych o specjalnych potrzebach edukacyjnych”
 • „Diagnoza i Konstrukcja Programu Edukacyjno – Terapeutycznego z wykorzystaniem programu EDU-4 XXL – stopień II”
 • „Terapia ręki – I i II stopień”
 • „Alternatywne i wspomagające sposoby porozumiewania się dzieci niemówiących”
 • „Edukacja uczniów niemówiących, używających alternatywnych i wspomagających sposobów porozumiewania się (AAC) – II stopień”
 • Warsztaty: „Wstęp do Sensoplastyki. Plastyka sensoryczna dla dzieci od 0 do 100 lat”
 • „Syndrom FASD – możliwości diagnostyczne i terapeutyczne”
 • Szkolenie: „Zimowe inspiracje w przedszkolu”
 • „LOGOFIGLE – ćwiczenia logopedyczne stymulujące rozwój mowy dziecka”
 • Szkolenie: „Dookoła świata. Pedagogika zabawy w pracy z osobami z upośledzeniem umysłowym. Cz. I.”
 • „Little room” w stymulacji rozwoju małych dzieci ze sprzężoną niepełnosprawnością
 • 3-modułowy kurs bazowy z zakresu Stosowanej Analizy Zachowania
 • „Rozwijanie komunikacji werbalnej u osób ze spektrum autyzmu”
 • Kurs „Animator zabaw dziecięcych”
 • Poziom podstawowy kursu Systemu Językowo-Migowego
 • Kurs doskonalący METODA DOBREGO STARTU – część teoretyczna
 • Kurs doskonalący METODA DOBREGO STARTU – część praktyczna
 • Kurs podstawowy – Stymulacja Bazalna
 • Kurs wprowadzający I stopnia HANDLE-systemowe podejście  do trudności w przetwarzaniu informacji

 

Doświadczenie zawodowe:

Swoją karierę zawodową zaczęłam zupełnie z innej perspektywy. Postanowiłam studiować pedagogikę resocjalizacyjną, wtedy bardzo chciałam pracować z trudną młodzieżą. Wydawało mi się, że to wspaniały plan. Lecz życie ma dla nas różne ścieżki, jedną z tych ścieżek okazała się praca
w administracji. Przez kilka lat praca w urzędzie była dla mnie wyzwaniem. Zdobywałam doświadczenie w wydziale budownictwa i ochrony środowiska. Atmosfera w pracy była wspaniała. Jak już wspomniałam życie czasami płata nam figla, i takim oto trafem podjęłam kolejne wyzwanie –praca w Radowie Wielkim. Na początku pracowałam jako opiekun, później awansowałam na wychowawcę. Praca ta całkowicie zmieniła moje wyobrażenie o swojej przyszłości. Doświadczenia jakie zdobyłam
w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi pozwoliły mi na ukierunkowany rozwój osobisty. I tak oto znalazłam się w Gudowie.

Do dziś pamiętam, jak bardzo się bałam. W głowie było tysiąc myśli: czy sobie poradzę w nowej pracy? Trafiłam do wspaniałej grupy w której opiekunem była  Jola. Od razu przyjęła mnie serdecznie. Pracujemy już kilka lat razem, jesteśmy zgranym zespołem. I tak jest do dziś.

 Podczas zajęć uczniowie poznają nowy materiał, który systematycznie w miarę ich możliwości utrwalamy. W trakcie zajęć korzystamy z przeróżnych form edukowania. Lekcje czasami przybierają postać dyskusji, zajęć laboratoryjnych na których wykonujemy różne eksperymenty. Każda z metod przynosi inne efekty, lecz zajęcia te dzięki temu  stają się ciekawsze bardziej atrakcyjne. Główną częścią pracy jest prowadzenie zajęć edukacyjnych, jednak podczas przerw staramy się rozmawiać ze swoimi podopiecznymi na tematy dla nich ważne. To ukazuje nam jak duże znaczenie ma odpowiednie podejście do dziecka.