mgr

Katarzyna Gołębiewska

Logopeda

Wykształcenie:

  •  Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Szczecinie, Wydział Administracji i Nauk Społecznych ,Specjalizacja: Logopedia
  • Koszalińska Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych w Koszalinie Specjalizacja: Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna – kształcenie zintegrowane
  • Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie Specjalizacja: Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną.
  • Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie pedagogika Specjalizacja: Pedagogika opiekuńcza i resocjalizacyjna

 

Kursy i certyfikaty:

02/2020 Muzyczna Koncepcja Edukacji Matematycznej

Organizator: Metris Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

02/2019 Neurorehabilitacja traktu ustno – twarzowego

Organizator: Centrum Terapii Logopedycznej i Szkoleń DISCURSO

12/2018 LOGOFIGIELKI – ćwiczenia logopedyczne stymulujące rozwój mowy dziecka

Organizator: Metris Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

06/2018 Szkolenie I stopnia z Audio – Psycho – Fonologii (Trening uwagi słuchowej prof. Alfreda Tomatisa z wykorzystaniem gotowych programów terapeutycznych)

Organizator: Stowarzyszenie Mamy Głos

05/2018 System Językowo – Migowy, poziom podstawowy

Organizator: Centrum Kształcenia Alternatywnych Metod Komunikacji 

01/2018 Instrumenty perkusyjne w edukacji muzycznej dziecka.

Organizator: Metris Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

01/2018 Rozwijanie komunikacji werbalnej u osób ze spektrum autyzmu

Organizator: Poradnia Rubikon

10/2017 Wspomaganie rozwoju mowy dzieci z zaburzeniami komunikacji

Organizator: Wydawnictwo WiR, Polski Związek Logopedów – Oddział Zachodniopomorski, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Władysława Broniewskiego w Świdwinie

09/2017 Stosowana analiza zachowania – kurs bazowy

Organizator: Poradnia Rubikon

10/2017 Planowanie terapii dziecka z autyzmem

Organizator: Wydawnictwo WiR, Polski Związek Logopedów – Oddział Zachodniopomorski, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Władysława Broniewskiego w Świdwinie

08/2017 Little room w stymulacji rozwoju małych dzieci ze sprzężoną niepełnosprawnością

Organizator: ilsenter – stymulacja rozwoju dziecka

08/2017 Edukacja uczniów niemówiących, używających alternatywnych i wspomagających sposobów porozumiewania się (AAC)

Organizator: prAACownia, Alina Smyczek

05/2017 Dookoła świata. Pedagogika zabawy w pracy z osobami upośledzonymi umysłowo Cz.I

Organizator: Centrum Szkoleniowe KLANZA

10/2016 Strategie radzenia sobie z wybuchem agresji impulsywnej u dziecka

Organizator: Wydawnictwo WiR, Polski Związek Logopedów – Oddział Zachodniopomorski, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Władysława Broniewskiego w Świdwinie

10/2016 Muzyka i Taniecwspomaganie rozwoju ruchowego dziecka poprzez zabawę. 

Organizator: Wydawnictwo WiR, Polski Związek Logopedów – Oddział Zachodniopomorski, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Władysława Broniewskiego w Świdwinie

11/2015 Zimowe Inspiracje w Przedszkolu 

Organizator: PROFEDU Urszula Borowiak 

08/2015 Metoda Ruchu Rozwijającego wg Weroniki Sherborne – II stopień Lider 

Organizator: EgoSelect – Akademia Terapeuty 

08/2015 Alternatywne i wspomagające sposoby porozumiewania się dzieci niemówiących Organizator: EgoSelect – Akademia Terapeuty 

08/2015 Terapia ręki I i II stopień Organizator: EgoSelect – Akademia Terapeuty 

05/2015 Kurs dla kierowników wycieczek szkolnych 

Organizator: Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli 

05/2015 Diagnoza Profilu Rozwojowego Młodzieży i Osób Dorosłych – komputerowy program do diagnozy młodzieży i osób dorosłych o specjalnych potrzebach edukacyjnych Organizator: Niepubliczne Centrum Edukacji Pedagogicznej Pomorskiego Centrum Terapii Pedagogicznej w Koszalinie 

05/2015 Diagnoza i Konstrukcja Programu Edukacyjno – Terapeutycznego
z wykorzystaniem programu EDU-4 XXL – stopień II Organizator: Niepubliczne Centrum Edukacji Pedagogicznej Pomorskiego Centrum Terapii Pedagogicznej w Koszalinie 

02/2015 Piktogramy system znakowo – obrazkowy AAC do porozumiewania się dla osób
z poważnymi trudnościami w komunikacji i rozwoju języka 

Organizator: Niepubliczna Poradnia Konsultacyjno – Szkoleniowa Terapii Mowy
i Alternatywnej Komunikacji Językowej 

11/2014 Kurs Pierwszej Pomocy z użyciem automatycznego defibrylatora zewnętrznego Organizator: Centrum Szkoleniowe Pierwsza Pomoc 

05/2013 Metoda Ruchu Rozwijającego wg Weroniki Sherborne 

Organizator: Pracownia Edukacji Psychologicznej Dariusz Okrzesik

 

Doświadczenie zawodowe:

02/2019 Logopeda

Oddział: Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Radość z życia”, 78-500 Drawsko Pomorskie, Gudowo 15

09/2018 Pedagog 

Oddział: Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Radość z życia”, 78-500 Drawsko Pomorskie, Gudowo 15

09/2014 – 09/2018 Wychowawca – terapeuta 

Oddział: Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Radość z życia”, 78-500 Drawsko Pomorskie, Gudowo 15. 

08/2013 – 09/2014 Opiekun 

Oddział: Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Radość z życia” , 78-500 Drawsko Pomorskie, Gudowo 15 Praca z dziećmi niepełnosprawnymi intelektualnie. 

04/2013 – 07/2013 Stażysta – opiekun 

Oddział: Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Radość z życia”, 78-500 Drawsko Pomorskie, Gudowo 15 Opiekun – praca z dziećmi niepełnosprawnymi intelektualnie 

04/2012 – 05/2012 Praktykant 

Oddział: 78-500 Drawsko Pomorskie ul. Obr. Westerplatte 13 Praktyka studencka na świetlicy szkolnej klas IV – VI w wymiarze 48 godzin. 

03/2010 – 04/2010 Praktykant 

Oddział: 78-316 Brzeżno, Rzepczyno 34 Praktyka studencka w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Rzepczynie w ilości godzin 120. 

02/2009 – 03/2009 Praktykant 

Oddział: 78-150 Łobez, ul. Marii Konopnickiej 42 Praktyka studencka w Domu Dziecka
w Łobzie w wymiarze 160 godzin. 

02/2009 – 02/2009 Praktykant 

Oddział: 78-500 Drawsko Pomorskie, ul. Obr. Westerplatte 13 Praktyka studencka w Szkole Podstawowej w świetlicy szkolnej klas IV – VI w wymiarze 40 godzin 

04/2008 – 09/2008 Stażysta – pracownik biurowy 

Oddział: 78-500 Drawsko Pomorskie, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 41 

Pracownik biurowy – stażysta w referacie Spraw Społecznych i Promocji 

12/2007 – 03/2008 Stażysta – pracownik biurowy 

Oddział: 78-500 Drawsko Pomorskie, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 41 

Stażysta – pracownik biurowy w Referacie Spraw Społecznych i Promocji 

06/2007 – 11/2007 Stażysta – pracownik biurowy 

Oddział: 78-500 Drawsko Pomorskie, ul. J. Piłsudskiego 35-37 

Stażysta – pracownik biurowy w Urzędzie Skarbowym w Referacie NIP