Małgorzata Staszewska

Nauczyciel

Wykształcenie:

 • Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
 • Oligofrenopedagogika

 

Kursy i certyfikaty:

 • „Terapia ręki – I i II stopień”
 • „Alternatywne i wspomagające sposoby porozumiewania się dzieci niemówiących”
 • „Edukacja uczniów niemówiących, używających alternatywnych i wspomagających sposobów porozumiewania się (AAC) – II stopień”
 • Szkolenie: „Zimowe inspiracje w przedszkolu”
 • Lider Metody Ruchu Rozwijającego W. Sherborne
 • Kurs I st. Metody Ruchu Rozwijającego W. Sherborne
 • 3-modułowy kurs bazowy z zakresu Stosowanej Analizy Zachowania
 • Kurs doskonalący METODA DOBREGO STARTU – część teoretyczna
 • Kurs doskonalący METODA DOBREGO STARTU – część praktyczna
 • Szkolenie z zakresu metody Snoezelen-Sali Doświadczania Świata
 • Kurs podstawowy Stymulacji Bazalnej ® koncepcji Profesora A.Frohlich’a do pracy z głęboką niepełnosprawnością
 • Kurs SJM-Systemu Języka Migowego
 • Kurs dla kierowników wycieczek szkolnych
 • Warsztaty zorganizowane przez Przylądek Dobrej Nadziei „Zabawa Inspirująca Rozwój”
 • Certificate of Achievement TOEIC Bridge

Doświadczenie zawodowe:

Jestem pracownikiem Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Gudowie, działającego w strukturach Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Niepełnoprawnym „Radość z Życia”.
Od 2018 roku pracuję na stanowisku wychowawca-terapeuta w ww. placówce.

Praca wychowawcy stanowi dla mnie wyzwanie, ponieważ nie należy do łatwych i opiera się na działaniach z dziećmi niepełnosprawnymi. Moi podopieczni są dla mnie jak rośliny, o które trzeba dbać i pielęgnować, aby mogły wyrosnąć na silne i samodzielne organizmy, w pełni czerpiące z życia radość i zadowolenie, na miarę własnych możliwości. 

Na co dzień staram się jak najlepiej wykonywać obowiązki powierzone mi przez mojego pracodawcę, ale to praca z chłopcami przynosi mi satysfakcję i radość, nierzadko połączoną z wielkim wysiłkiem, a nawet łzami. Częściej jednak są to łzy radości, a wysiłek wynagradzany jest z nawiązką, chociażby ich najmniejszymi sukcesami.

Niezmierną radość czerpię z możliwości komunikowania się z chłopcami, którzy nie korzystają z mowy zrozumiałej dla innych, bo nie posiadają jeszcze takiej umiejętności. Pracując z nimi w oparciu o system znaków, gestów czy PJM jesteśmy w stanie zwyczajnie sobie „pogadać”…

Przykładem jest dla mnie Marcel z głębokim niedosłuchem i nierozwiniętą funkcją mowy, posługujący się coraz sprawniej PJM, Krzysiu, który zaczął fantastycznie powtarzać całe wyrazy oraz proste  słowa. Opowiada własne historie stojąc przed ścianą z umieszczonym na niej systemem piktogramów, a jeszcze do niedawna sprawiało mu to trudność. Znaczące postępy czyni Aleks ze spektrum autyzmu, podejmując pierwsze próby budowania prostych zdań. Wiktor nawiązując coraz dłuższy kontakt wzrokowy, podejmuje wspólne działania np. stosuje zasady pracy przy stole, czy wspólnie z kolegami spożywa posiłki. Mający znaczną trudność w poruszaniu się, zachowaniu koordynacji ruchowej, wynikającą z jego niepełnosprawności Fabian-dziś samodzielnie wchodzący i schodzący po schodach, przy coraz mniejszej asekuracji dorosłego.

Mimo zmian jakie często dotykają naszej grupy, dajemy radę i idziemy do przodu….