Milena Adamek

Nauczyciel

Wykształcenie:

  • Pedagogika socjalna z profilaktyką uzależnień
  • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagika)

Kursy i certyfikaty:

  • Kurs I st. Metody Ruchu Rozwijającego W. Sherbone

Doświadczenie zawodowe:

Pracę jako pedagog zaczęłam już na studiach jako opiekunka, a później przez krótki czas pracowałam w żłobko-przedszkolu.  Lecz pisane mi było pracować jako oligofrenopedagog. A wszystko zaczęło się w 2019 roku, w momencie rozpoczęcia pracy w OREW w Gudowie .O Ośrodku dowiedziałam się, kiedy zaczęłam przyjeżdżać z synem na rehabilitację. W tym czasie zaobserwowałam jaka fajna atmosfera panuje w Ośrodku i jaką ogromną pomoc dostają podopieczni.

Od samego początku pracuje w grupie z dziećmi niepełnosprawnymi intelektualnie w stopniu umiarkowanym i głębokim, a ostatnio również z najstarszymi w Ośrodku, czyli z grupą 25 plus. Praca  w tym miejscu daje mi dużo satysfakcji i spełnienia (a wszystko dzięki radości z najmniejszych postępów swoich podopiecznych oraz, że pracuję z takimi ludźmi).

 Uważam się za osobę cierpliwą, niekonfliktową i kontaktową. Jak tylko mogę to chętnie pomogę. Jedną z moich wad, według niektórych może być gadulstwo.