Monika Gutowicz

Nauczyciel

Wykształcenie:

 • Edukacja  wczesnoszkolna i przedszkolna nauczycielska.
 • Edukacja, rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną i terapia osób z Zespołem Downa, Zespołem Aspergera, Zespołem Jacobsena, Autyzmem, Dziecięcym Porażeniem Mózgowym i inne. 

Kursy i certyfikaty:

 • Lider Metody Ruchu Rozwijającego W. Sherborne.
 •  Kurs I st. Metody Ruchu Rozwijającego W. Sherborne.
 • Kurs ll st. Metody Ruchu Rozwijającego W. Sherborne.
 • Kurs pierwszej pomocy z użyciem automatycznego defibrylatora zewnetznego. 
 • Warsztat muzyczny – „Jak się bawić z dziećmi, aby pokochały sport i muzykę”; warsztat plastyczny – „Świętujemy razem w szkole i przedszkolu”; warsztat teatralny – „Mały Wielki Teatr” – II Edycja Maratonu Artystycznego.
 • Kurs ceramiczny I stopnia.
 •  „Terapia ręki – I i II stopień”.
 • „Alternatywne i wspomagające sposoby porozumiewania się dzieci niemówiących”.
 •  „Edukacja uczniów niemówiących, używających alternatywnych i wspomagających sposobów porozumiewania się (AAC) – II stopień.
 •  3-modułowy kurs bazowy z zakresu Stosowanej Analizy Zachowania.
 • Kurs doskonalący METODA DOBREGO STARTU – część teoretyczna.
 • Kurs doskonalący METODA DOBREGO STARTU – część praktyczna.
 • Kurs Systemu Językowo-Migowego – poziom podstawowy
 • Sala Doświadczania Świata – Koncepcja Snoezelen i możliwości jej wykorzystania- certyfikat l stopnia.

Doświadczenie zawodowe:

Jestem bardzo pracowita , dobrze  znam swoją grupę i wiem czego mogę od nich oczekiwać. Wiąże się z  tym moja codzienna praca, do której zawsze staram się być sumiennie przygotowana. Najlepiej czuję się pracując z dziećmi Metodą Dobrego Startu,  robię to praktycznie co tydzień , do zajęć tych wykorzystuję mnóstwo materiałów które sama organizuję sobie poza pracą. Uważam, że ten miesiąc był bardzo obfity w wiedzę dla podopiecznych oraz ciężką pracę dla całej naszej grupy. Dobrze czuję się tu gdzie jestem i świetnie współpracuje mi się z drugim terapeutą. Nie lubię gdy coś dezorganizuje mi zajęcia, lubię pracować według planu. Nie przepadam również za poranną  gimnastyką – na szczęście mam przy tym wsparcie drugiego wychowawcy. Bardzo przykładam się do swojej pracy i uważam, że zarówno ja jak i moi podopieczni jesteśmy świetną drużyną. 

Praca z tak wyjątkowymi dziećmi bardzo zmieniła moje podejście do życia i przewartościowała je. Teraz wstaję rano z uśmiechem i dziękuję za to co mam. Staram się, aby moje zajęcia nie były nudne, mam nadzieję, że zaangażowanie i kreatywność jaką wykazuję się każdego dnia pomogły moim podopiecznym łatwiej nauczyć się nowych rzeczy i rozbudziły ciekawość świata. Oni również nauczyli mnie czegoś bardzo ważnego, zrozumiałam, że małe rzeczy cieszą najbardziej.