Paulina Gubarewicz

Wicedyrektor ds. WWRD

Wykształcenie :

 • Wyższa Szkoła Fizjoterapii we Wrocławiu – wydział Fizjoterapii -studia magisterskie
 • Policealna Szkoła Medyczna – kierunek Ratownictwo Medyczne

Kursy i szkolenia :

 • Metoda Ruchu Rozwijającego wg. Weroniki Sherborn
 • Metoda Ruchu Rozwijającego wg. Weroniki Sherborn poziom II
 • NDT -Bobath Basic Course
 • NDT – Bobath Baby – kurs terapii nieurorozwojowej niemowląt
 • Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa
 • Neurobiologiczne Podstawy Integracji sensorycznej – I stopień
 • Narzędzie „M-CHAT -R/F – praktyczne zastosowanie w monitorowaniu rozwoju dziecka”
 • Terapia sensomotoryczna i korekta dysfunkcji ustno – twarzowych
 • Integracja Odruchów Kończyn Górnych wg. dr S. Masgutowej w ramach programu MNRI Masgutova Neurosensomotor Reflex Integration.
 • MNRI Intensive Proffesional Educational Track in Tactile Integration (MNRI IPET)
 • Neurotactile Integration Proffesional Education , LEVEL1 – (MNRI IPET)
 • MNRI Reflex Integration Disorder and PTSD Recovery
 • Intensive Proffesional Educational Training Reflex Repaterning and Integration , Part 2( MNRI IPET LEVEL 3)
 • Alternatywne sposoby porozumiewania się dzieci niemówiących (AAC)
 • Terapia Ręki I i II stopień
 • Kurs dla kierowników wycieczek szkolnych.
 • Werbosensomotoryka
 • Introduction to Handle on Autism
 • „Trudne zachowania „czyli co? Jak skutecznie zrozumieć osoby z autyzmem.

Doświadczenie zawodowe:

mgr Paulina Gubarewicz – fizjoterapeutka, ratownik medyczny, certyfikowana terapeutka metody NDT-Bobath oraz MNRI. W 2010 roku ukończyłam studia magisterskie na kierunku fizjoterapia Wyższej Szkoły Fizjoterapii we Wrocławiu. Już podczas studiów uczestniczyłam w licznych konferencjach i szkoleniach w kraju i za granicą (USA) uzyskując wiedzę i umiejętności wykraczające poza program realizowany na uczelni. Od 2007 roku jestem aktywna zawodowo, stale zdobywając doświadczenie w pracy z dziećmi. Od 2020 roku rozpoczęłam studia doktoranckie na PUM w Szczecinie , oraz studia podyplomowe z zakresu Wczesnego Wspomagania Rozwoju dziecka z Integracja Sensoryczną.

Nieustannie poszerzam swoją wiedzę w zakresie terapii dzieci , uczestnicząc w warsztatach oraz w szkoleniach. W pracy zawodowej  kieruje się zasadą , że nieustanny rozwój jest gwarancją sukcesu terapeutycznego, połączony z pełną współpracą z rodzicami pacjenta, daje pełnie możliwości aby razem realizować założone cele. W terapii z dziećmi staram się zapewnić im optymalne warunki do zdobywania nowych umiejętności oraz sprawić , że terapia to świetna zabawa.

Prywatnie jestem szczęśliwą mamą Antoniny. Uwielbiam podróże szczególnie te dalekie….