Paulina Pawlak

Logopeda

Wykształcenie:

 • 2017r. –  Edukacja elementarna z diagnozą i terapią pedagogiczną (WSB Szczecin)
 • 2015r. – Pedagogika specjalna – Logopedia i Terapia Pedagogiczna z Glottodydaktyką (Uniwersytet Szczeciński)

 

Kursy i certyfikaty:

 • „Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa”
 • Diagnostyka i terapia neurologopedyczna – moduł I pt. „Zaburzenia funkcji oralnych, związanych z poborem pokarmów i nadawaniem mowy”
 • „Terapia sensomotoryczna i korekta dysfunkcji ustno-twarzowych”
 • „Terapia ręki – I i II stopień”
 • „Alternatywne i wspomagające sposoby porozumiewania się dzieci niemówiących”
 • „Edukacja uczniów niemówiących, używających alternatywnych i wspomagających sposobów porozumiewania się (AAC)”
 • „Terapia zaburzeń komunikacji językowej u dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”
 • Szkolenie: „Zimowe inspiracje w przedszkolu”
 • Szkolenie „Narzędzie M-CHAT-R/F – praktyczne zastosowanie w monitorowaniu rozwoju dziecka”
 • „MAKATON® Program Rozwoju Komunikacji PRKM”
 • Lider Metody Ruchu Rozwijającego W. Sherborne
 • Kurs I st. Metody Ruchu Rozwijającego W. Sherborne
 • Szkolenie: „Rehabilitacja medyczna w schorzeniach nerwowo-mięśniowych”
 • Szkolenie: „Dookoła świata. Pedagogika zabawy w pracy z osobami z upośledzeniem umysłowym. Cz. I.”
 • „KARTA OCENY LOGOPEDYCZNEJ DZIECKA – KOLD do diagnozy dzieci w wieku od 1. miesiąca do końca 9. roku życia”
 • 3-modułowy kurs bazowy z zakresu Stosowanej Analizy Zachowania
 • Poziom podstawowy kursu Systemu Językowo-Migowego
 • Kurs I stopnia pt. Zrozumieć Autyzm w Ujęciu Handle

 

Doświadczenie zawodowe:

Jestem logopedą z ponad 5 letnim doświadczeniem w terapii dzieci i młodzieży. W pracy zajmuję się: diagnozą i terapią zaburzeń mowy i komunikacji  (niepełnosprawność intelektualna, autyzm, zespół Aspergera, zespół Downa, mózgowe porażenie dziecięce), diagnozą i terapią wad wymowy (seplenienie, rotacyzm, gammacyzm, kappacyzm, lambdacyzm, mowa bezdźwięczna), diagnozą logopedyczną narzędziem KOLD (Karty Oceny Logopedycznej Dziecka), terapią opóźnionego rozwoju mowy, terapią z wykorzystaniem metod komunikacji alternatywnej i wspomagającej (AAC) oraz profilaktyką logopedyczną (wspieranie rozwoju mowy u dzieci w wieku niemowlęcym i poniemowlęcym). Na co dzień prowadzę zajęcia indywidualne z dziećmi, a także współpracuję z innymi specjalistami oraz rodzicami.