SZKOLENIE Z DR MAGDALENĄ GRYCMAN

W dniach 02-04. września braliśmy udział w cyklu szkoleń z zakresu wspomagających i alternatywnych sposobów porozumiewania się (AAC), które prowadziła dla nas wybitna dr Magdalena Grycman. Pani Doktor przedstawiła swój model rozwijania kompetencji komunikacyjnej u osób ze złożonymi potrzebami komunikacji w oparciu o superwizje. Proponowany model aktywny zakłada maksymalne zaangażowanie dziecka w interakcję, wykorzystując jego aktywność fizyczną, emocjonalną oraz kulturową. Jednym z najważniejszych założeń modelu aktywnego jest „budowanie autonomii dziecka i gotowość rodzica/rodziców do uznania jego niezależności i podmiotowości”. Model opracowany i wprowadzony przez dr Magdalenę Grycman zakłada prowadzenie superwizji, które mają na celu stworzenie przestrzeni służącej rozwojowi systemu komunikacyjnego danego dziecka. Kluczowa dla nas jest możliwość pracy pod okiem autorytetu w zakresie tworzenia Indywidualnych Systemów Komunikacyjnych, jakim jest dr Magdalena Grycman.
Zainspirowani spektakularnymi osiągnięciami podopiecznych Pani Doktor, postanowiliśmy powołać Zespół do Spraw AAC, który zajmie się planowaniem strategii komunikacyjnych w oparciu o szczegółową dokumentację. Proponowane podejście usystematyzowało naszą wiedzę w zakresie AAC i jednocześnie dało nadzieję na lepsze rezultaty dotychczasowej terapii komunikacji alternatywnej. Pani Doktor pokazała nam, że nie ma szczytów, których nie możemy osiągnąć. Pragniemy serdecznie podziękować za ogrom wiedzy tej teoretycznej, ale przede wszystkim praktycznej. Za otwarcie oczu i serc.

Podziel się ze znajomymi

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp

Zobacz więcej na Facebooku: