Nasze placówki

Niepubliczna Szkoła Podstawowa

Do Szkoły Podstawowej w  Gudowie dzieci przyjmowane są na podstawie: orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego uwzględniającego stopień niepełnosprawności dziecka wraz z zaleceniami jakie należy

Zobacz więcej

OREW Wałcz

Do Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w  Wałczu dzieci przyjmowane są na podstawie:        orzeczenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o potrzebie zajęć rewalidacyjno–wychowawczych dla dzieci z niepełnosprawnością

Zobacz więcej

OREW Gudowo

Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy w Gudowie Do Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Gudowie dzieci przyjmowane są na podstawie:        orzeczenia Poradni

Zobacz więcej